Ledenraad ondersteunt notitie fraudepreventie

De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) ondersteunt de notitie (pdf) van het bestuur van de KNB over de rol van notarissen bij fraudepreventie. In deze notitie zet de notariële beroepsorganisatie uiteen hoe zij de rol van notarissen bij voorkoming van fraude ziet, wat de maatschappij hierbij van notarissen mag verwachten en welke rol hierbij voor de KNB zelf is weggelegd.

In juni heeft de KNB een eerdere notitie voor consultatie  uitgezet onder de leden en stakeholders van de KNB. De reacties op die notitie zijn betrokken bij het opstellen van deze notitie. Hoofdlijn van de notitie is dat de maatschappij van de notaris mag verwachten dat hij alert, integer en actief is waar het gaat om de voorkoming van fraude. De KNB vindt dat de notaris een rol – veelal aangeduid als poortwachtersrol – kan en moet spelen bij de voorkoming van fraude, waarmee hij invulling geeft aan zijn maatschappelijke rol en relevantie. Deze maatschappelijke (poortwachters)rol vloeit voort uit de publieke functie van de notaris in het rechtsverkeer. Hiervoor dient de notaris wel de juiste middelen te hebben.

Juiste middelen
De KNB benadrukt het maatschappelijk belang van een gedegen cliëntonderzoek waarbij voorhanden zijnde bronnen worden geraadpleegd. De thans beschikbare bronnen zijn hiervoor niet altijd voldoende. De KNB spant zich er daarom voor in dat notarissen de beschikking krijgen over meer middelen om dit onderzoek altijd goed te kunnen doen. De KNB pleit onder meer voor invoering van een centraal aandeelhoudersregister en voor invoering van de mogelijkheid voor notarissen om in het Handelsregister te zoeken op natuurlijke personen. Hierdoor kan de notaris bij het cliëntonderzoek meer zicht krijgen op (achterliggende) personen, mogelijke netwerken en bestaande structuren.

Actiepunten
De KNB is en gaat de komende tijd verder aan de slag met diverse actiepunten  op het gebied van notariaat en fraudepreventie. Met name wordt ingezet op bevordering van het fraudebewustzijn van het notariaat en kennisoverdracht. Onder meer door continuering van berichtgeving op NotarisNet en in Notariaat Magazine over praktijkgevallen van fraude en fraudetrends en door het opzetten van een cursus signalering en voorkoming van fraude.

Verder in het nieuws

WWFT 2018 in aantocht

Het wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 10 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert nieuwe verplichtingen voor de notaris en andere instelling...

Talkshow KNB Live terugkijken

Een week geleden was in het Spant! in Bussum de talkshow KNB Live, gepresenteerd door KNB-voorzitter Nick van Buitenen. Een mooie line-up van gasten schoof bij hem aan tafel aan. De compilatie van dez...

Financiële zorgplicht notaris onder de loep

Hoe kun je samen zorgen dat mensen zich op een goede manier aan de regels houden? Deze vraag stelde Marijke Kaptein, directeur van Bureau Financieel Toezicht (BFT) 3 juli tijdens het wetenschappelijk ...

KNB maakt kennis met minister Sander Dekker

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming kreeg maandag 2 juli bezoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Voorzitter Nick van Buitenen, directeur Hans Kuijpers en juridisch adv...