‘Regelen financiële kwesties belangrijkste reden opstellen levenstestament’

Bijna de helft van de cliënten die voor een levenstestament naar de notaris gaan, regelt daarin alleen financiële kwesties. In 46 procent van de gevallen gaat het om een combinatie van financiële, persoonlijke en medische zaken. Dat blijkt uit onderzoek onder notarissen door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

et notariaat gebruikt modellen voor het levenstestament die op basis van eerdere ervaringen worden aangepast en vernieuwd. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen, wordt aan de VU en het NSCR een promotieonderzoek uitgevoerd dat zich richt op het gebruik en de toepassing van het levenstestament in de praktijk. In het kader van dit onderzoek is vorig jaar een vragenlijst onder (kandidaat-)notarissen verspreid. Deze vragenlijst werd door 220 van hen ingevuld.

Boven de 60
De resultaten van de vragenlijst zijn nu verwerkt in een managementrapportage (pdf, 1,41 MB). Daaruit blijkt onder meer dat bij de meeste notarissen de cliënten die een levenstestament willen, boven de 60 jaar zijn. Met name de groep tussen 60 en 70 jaar weet de notaris te vinden voor een levenstestament. Ruim 90 procent van de respondenten gaf aan dat cliënten vooral een levenstestament afsluiten omdat ze vrezen voor ziektes als dementie, waardoor ze wilsonbekwaam kunnen worden.

Toezicht
Van de (kandidaat-)notarissen die aan het onderzoek meewerkten vindt een op de drie dat standaard een vorm van toezicht in het levenstestament moet worden opgenomen. Want wie controleert of dat wat in het document is vastgelegd ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Daarnaast vindt 40 procent dat een vorm van toezicht in het levenstestament moet worden opgenomen als de cliënt daar om vraagt en 26 procent vindt dat dit noodzakelijk is als er ‘bepaalde gevoeligheden’ zijn.

Verder in het nieuws

Wederom minder zaken voor de Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft in 2023 opnieuw minder geschillen behandeld dan het voorgaande jaar. In totaal behandelde de Commissie Notariaat 60 zaken, in 2022 waren dat er nog 74. De Commissie Notari...

Aantal akten stijgt ook in mei

Het aantal door notarissen gepasseerde akten is in mei met 8 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee zet de stijgende lijn die in april werd ingezet door. De grootste toen...

Jan Janssens’ eerste 100 dagen als bestuurslid

De Groningse notaris Jan Janssens zit sinds 1 maart in het KNB-bestuur, waar hij voor sommigen een oude bekende is. Janssens was aan het begin van deze eeuw bestuurssecretaris bij de KNB. Zijn eerste ...

'Het menselijke contact is heel belangrijk voor me'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...