‘Regelen financiële kwesties belangrijkste reden opstellen levenstestament’

Bijna de helft van de cliënten die voor een levenstestament naar de notaris gaan, regelt daarin alleen financiële kwesties. In 46 procent van de gevallen gaat het om een combinatie van financiële, persoonlijke en medische zaken. Dat blijkt uit onderzoek onder notarissen door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

et notariaat gebruikt modellen voor het levenstestament die op basis van eerdere ervaringen worden aangepast en vernieuwd. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen, wordt aan de VU en het NSCR een promotieonderzoek uitgevoerd dat zich richt op het gebruik en de toepassing van het levenstestament in de praktijk. In het kader van dit onderzoek is vorig jaar een vragenlijst onder (kandidaat-)notarissen verspreid. Deze vragenlijst werd door 220 van hen ingevuld.

Boven de 60
De resultaten van de vragenlijst zijn nu verwerkt in een managementrapportage (pdf, 1,41 MB). Daaruit blijkt onder meer dat bij de meeste notarissen de cliënten die een levenstestament willen, boven de 60 jaar zijn. Met name de groep tussen 60 en 70 jaar weet de notaris te vinden voor een levenstestament. Ruim 90 procent van de respondenten gaf aan dat cliënten vooral een levenstestament afsluiten omdat ze vrezen voor ziektes als dementie, waardoor ze wilsonbekwaam kunnen worden.

Toezicht
Van de (kandidaat-)notarissen die aan het onderzoek meewerkten vindt een op de drie dat standaard een vorm van toezicht in het levenstestament moet worden opgenomen. Want wie controleert of dat wat in het document is vastgelegd ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Daarnaast vindt 40 procent dat een vorm van toezicht in het levenstestament moet worden opgenomen als de cliënt daar om vraagt en 26 procent vindt dat dit noodzakelijk is als er ‘bepaalde gevoeligheden’ zijn.

Verder in het nieuws

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...