Wet grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing 1 september in werking

De Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen treedt op 1 september in werking. Dit staat in het inwerkingtredingsbesluit dat samen met de wet vandaag in het Staatsblad is gepubliceerd.

De wet en het inwerkingtredingsbesluit volgen op de recente aanname door de Eerste Kamer van het voorstel van wet. De nieuwe wetgeving zorgt voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 (mobiliteitsrichtlijn) en bevat een overgangsregeling voor reeds lopende trajecten van een grensoverschrijdende verrichting.

Fraudetoets
De notaris wordt aangewezen als de in Nederland bevoegde instantie om het pre-attest en het slotattest af te geven. Bij het pre-attest wordt een fraudetoets ingevoerd. Als de notaris vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing is opgezet voor onrechtmatige, frauduleuze of criminele doeleinden, moet hij zijn dienst weigeren en de verklaring niet afgeven.

Praktische richtlijnen
De wet geeft de KNB de mogelijkheid om praktische richtlijnen te geven voor de fraudetoets. De KNB werkt hieraan in nauw overleg met de ter zake deskundige notariële praktijk. Het is de bedoeling dat deze praktische richtlijnen gereed zijn voordat de nieuwe wettelijke regeling in werking treedt.

Verder in het nieuws

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...

Er is veel in het notariaat om positief over te zijn

Het FD heeft vandaag een artikel gepubliceerd over de demografische ontwikkelingen in het notariaat. Daarin ligt de focus op het dalend aantal notarissen en de problemen met bedrijfsopvolging, terwijl...

Notaris Saskia Laseur is Legal Woman of the Year 2023

Notaris Saskia Laseur is verkozen tot Legal Woman of the Year 2023. De jury roemde haar oproep aan andere vrouwelijke juristen om niet terug te schrikken voor nevenfuncties. 'Naast je werk kun je zove...