Logo KNB.nl
English

Openbare documenten Ledenraad KNB

In de ledenraad van de KNB worden alle leden vertegenwoordigd door afgevaardigden van de ringen. De raad vergadert ten minste 5 keer per jaar. De vergaderstukken en verslagen van de ledenraad zijn openbaar. Op grond van de Wet open overheid (WOO), die op 1 mei 2022 in werking trad, worden de stukken op deze website gepubliceerd vanaf 1 mei 2022.

Ledenraad 27 september 2023

Ledenraad 20 juni 2023

Ledenraad 17 mei 2023

Ledenraad 15 februari 2023

Ledenraad 16 november 2022

Ledenraad 21 september 2022

Ledenraad 18 mei 2022