Logo KNB.nl
English

De notaris

De maatschappij bestaat uit mensen met uiteenlopende belangen. Om het onderlinge verkeer soepel te laten verlopen, zijn afspraken nodig. En een onafhankelijke functionaris die zulke afspraken rechtsgeldig vastlegt: de (kandidaat-)notaris.

Het beroep notaris

De (kandidaat-)notaris biedt zekerheid in het rechtsverkeer, voorkomt conflicten en brengt mensen bij elkaar. Ook geeft hij juridisch advies.

Werken bij de notaris

Hoe word ik notaris? Wat doet een notarisklerk? Maak kennis met de mogelijkheden om in het notariaat te werken.

Notariële akte

Notariële akten zijn geschriften waarin overeenkomsten en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Een aantal overeenkomsten moeten verplicht in een notariële akte worden opgenomen. Pas dan zijn ze geldig.

Klacht over een notaris

Biedt een gesprek geen oplossing? Kijk op notaris.nl hoe de KNB kan bemiddelen tussen u en de notaris.